tisdag 29 mars 2016

New info

(In english below swedish text)

Hej igen :) Här kommer lite info angående givarfästen. Just nu har jag fullt ös i beställningar och försöker hinna med att svara alla så fort jag hinner.

Tyvärr har jag haft stora problem med att få hem material till mina givarfästen. Jag har nu fått hem en del av materialet som är på ytbehandling och resten kommer i veckan som sedan ska iväg på ytbehandling. Så det dröjer 1-2 veckor innan jag kan skeppa alla fästen.

Jag kommer att ha mina standard fästen till försäljning samt två nya fästen. Ett är roterbart anpassat för Garmin Panoptix givare men där man även kan ha vanlig givare samtidigt. Det andra är en slimmad variant där man kan montera alla typ av givare men har gjort en speciell givarinfästning anpassat för Garmin Panoptix Down givare. Den är gjord för att skapa så lite vattenmotstånd som möjligt då standardinfästningen skapar väldigt mycket vattenmotstånd. På mina standardfästen har det även skett en liten förändring för att göra detta fäste ännu bättre.

För att förenkla beställningar och frågor har jag beslutat att ta alla frågor och beställningar via ny mail: order.zbait@gmail.com Jag får väldigt många beställningar och frågor via telefon, meddelanden, mail, min privata messenger och Z-Bait Facebook. Detta gör det väldigt rörigt och för att förenkla för mig och att erhålla bättre kundservice så blir det enklare att ha ett ställe där alla kommunikation sker. Jag ber om ursäkt att det dröjt med svar ibland men förhoppningsvis kommer det att bli ännu bättre nu. Sen vill jag tacka för alla fina respons jag får, det värmer.

Det finns nu en beställningsmall i Excel som jag vill att ni fyller i när ni vill beställa. Detta för att förenkla när jag skruvar ihop fästen och så att det inte blir några missförstånd. Alla ni som redan beställt fästen oavsett hur detta skett så var vänliga att fylla i den och maila order.zbait@gmail.com

Beställningsmallen laddar ni ner på: https://www.dropbox.com/s/1jgmb07fgnglw0a/Best%C3%A4llningsmall%20Z-Bait.xlsx?dl=0


Hi again :) Here is some info about my sonar mounts. Right now I have full speed in orders and try to answer questions as soon as I can.

Unfortunately, I had big problems to get my material to my sonar mounts. Some of the material is on surface finishing and the rest of material is coming this week for machining and then going to surface finishing. So it will take 1-2 weeks before I can ship all orders.

I will have my standard sonar mounts for sale, as well as two new mounts. A rotatable adapted for Garmin Panoptix transducer but where you can also have regular transducer at the same time. The second is a slim version where you can mount any type of transducer, but has made a special transducer mounting adapted for Garmin Panoptix Down transducer. It is designed to create as little water resistance as possible when the regular bracket creates a lot of water resistance. On my standard sonar mounts have also been a small change to make this bracket even better.

To simplify orders and questions, I have decided to take all questions and orders through new e-mail: order.zbait@gmail.com. I get very many orders and questions via phone, messaging, email, my private messenger and Z-Bait Facebook. This makes it very messy and to simplify for me and to obtain better customer service so it will be easier to have a place where all communication is done. I apologize to the delayed response times but hopefully it will be even better now. I also want thank you for all the great feedback I get.

There is now an order template in Excel that I want you to fill out when you want to order. This is to simplify when I assemble the mounts, and so there are no misunderstandings. All of you who already ordered brackets regardless of how this occurred so please fill in and mail to order.zbait@gmail.com

Link to download ordering template: https://www.dropbox.com/s/1jgmb07fgnglw0a/Best%C3%A4llningsmall%20Z-Bait.xlsx?dl=0

I´ll ship to all countries in Europe and also US. Please contact me for shipping cost

/Joakim


2 kommentarer:

  1. Hi Joakim, I would like to order a transom mount and sent you emails on both gmail adresses. Did you receive them? Are you still accepting orders? I read about that you are very busy, but it's a long time now. Thanks, Michael from Germany

    SvaraRadera
  2. Jag har lagt en order via mail. Men hur vet jag att den ör mottagen och sedan undrar jag hur görs bettalningen? Tacksam för svar mvh Andreas

    SvaraRadera